Het logo van DoetZaken.nl

Zaken doe je met mensen!

Sponsor Creative oplossingen - LAB 35 | Aalsmeer.nu banner

DoetZaken in ruste!

Vanwege het overweldigende aanbod aan netwerkmogelijkheden - wat is ontstaan na de oprichting van Doetzaken-, is het doel van onze organisatie eigenlijk geslaagd: "ondersteuning van de lokale economie d.m.v. netwerk bijeenkomsten".

Het aantal netwerkmogelijkheden zorgt er echter ook voor dat de keuze voor een ondernemer moeilijker wordt. Wij zijn dan ook van mening dat Doetzaken momenteel niet meer bijdraagt in de stimulering.

De organisatie geniet nu van de inzet van andere organisaties die vergelijkbare mogelijkheden biedt. Deze organisaties hebben onze volledige ondersteuning.

Doetzaken is echter niet opgeheven. Wij blijven de mogelijkheden voor ondernemers nauwlettend volgen. Blijkt het in de toekomst noodzakelijk te zijn om alsnog actief deel te nemen in het organiseren van bijeenkomsten of anderzins ondersteunende activiteiten voor het bedrijfsleven, dan staat het platform klaar.

Heeft u zelf ideeën of merkt u dat er kansen worden gemist door de huidige netwerk-organisatie?
Laat het ons weten en wij zijn altijd bereid om te ondersteunen, adviseren of zelfs de uitdaging op te pakken.

Groet,

names het gehele bestuur van DoetZaken

Peter Sparnaaij